Tikslas – užtikrinti maisto produktų, jų žaliavų, maisto priedų, vandens bandymų patikimumą ir tikslumą, pateisinti produktų vartotojų, ūkininkų lūkesčius. Vartotojui – maisto saugą, ūkininkui – bandos kontrolę, jos gerinimą ir kokybę.

Kokybė – laikydamiesi aukščiausių kokybės standartų siekiame teisingo mėginių paėmimo, atliekame palyginamuosius tyrimus su centrinės Prancūzijos bandymų laboratorija „Cecalait“. Vokietijos „NLGA“, Anglijos „CGC Standands“, Lietuvos VĮ „Pieno tyrimai“ laboratorijomis.

Etaloninių medžiagų naudojimas bei vidinės kontrolės ir drausmės laikymasis garantuoja tikslius ir patikimus rezultatus.

Kompetencija – siekdami harmoningo bendradarbiavimo su užsakovais, nuolat įsisaviname ir diegiame naujus tyrimų metodus, naudojame pažangią  matavimo techniką, teikiame prioritetą kokybiškam darbui visose laboratorijos veiklos sferose, sutelkiame visus laboratorijos darbuotojus kokybės programai  įgyvendinti, nuolat  organizuojame darbuotojų mokymus ir jų kvalifikacijos kėlimo seminarus, tobuliname bei nuolat geriname kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST  EN  ISO/IEC  17025  standarto reikalavimus.