Mes nepriklausoma tyrimų labaratorija

Tai moderni ir novatoriška laboratorija, turinti savitą vadybos stilių. Nuo 2006- 11- 25 akredituota Vokietijos akreditacijos biuro DAkkS (Die Deutsche Akkreditierungsstelle).

Nuo 2011 05 03 atestuota Aplinkos apsaugos agentūros atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus

2015-09-29 – Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos.