FIZIKOCHEMINIAI PIENO, PIENO PRODUKTŲ IR JŲ PRIEDŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI

 

Eil. Nr. Atliekamo tyrimo pavadinimas Tyrimo metodo žymuo Tyrimo kaina, Eur

Be PVM

1.1.  PAMATINIAI (STANDARTIZUOTI) METODAI
1.1.1 Baltymų nustatymas piene ir pieno produktuose Kjeldalio metodu (pamatinis metodas) LST EN ISO 8968-1 12,99
1.1.2 Druskos kiekio nustatymas sūryje, sūrio produktuose (pamatinis metodas) LST EN ISO 5943 6,15
1.1.3 Peroksidazės nustatymas piene (pamatinis metodas) MI06LA 4,34
1.1.4 Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvūniniuose ir augaliniuose riebaluose, aliejuje (pamatinis metodas) LST EN ISO 3960 8,52
1.1.5 Riebalų nustatymas piene ir pieno produktuose ekstrakciniu metodu (pamatinis metodas) LST EN ISO 1211; LST EN ISO 1735;

LST EN ISO 1736; LST EN ISO 2450;

LST EN ISO 7208

11,04
1.1.6 Sausų medžiagų, drėgmės  nustatymas  piene ir pieno produktuose  (pamatinis metodas) Dehidraduoto konservuoto pieno, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento 4 priedas. Patvirtintas LR žemės ūkio ministro 2008.03.14

įs. Nr.3D-138);

LST ISO 6731(Pienas);

LST EN ISO 5534 (sūris);

LST EN ISO 3727-1 (sviestas);

LST ISO 13580 (jogurtas),

LST ISO 3728 (ledai);

6,52
1.1.7 Šarminės fosfatazės nustatymas piene (pamatinis metodas) LST ISO 3356 7,53
1.1.8 Užšalimo temperatūros nustatymas piene (pamatinis metodas) LST EN ISO 5764; DI07LA 3,45
1.2. INSTRUMENTINIAI, RUTININIAI METODAI
1.2.1 Aktyviojo rūgštingumo nustatymas piene, pieno produktuose, maisto prieduose MI02LA 1
1.2.2 Antibiotikų likučių: β-laktamų, tetraciklinų, chloramfenikolio, streptomicino nustatymas MI12LA 3,74
1.2.3 Antibiotikų likučių:β-laktamų antibiotikų likučių nustatymas piene MI12LA 2,80
1.2.4 Antibiotikų likučių:β-laktamų grupės antibiotikų likučių nustatymas piene Delvotest SP-NT metodu MI12LA 1,47
1.2.5 Antibiotikų likučių:β-laktamų ir tetraciklinų grupės antibiotikų likučių nustatymas MI12LA 2,80
1.2.6 Chloramfenikolis ELISA metodu MI12LA 33,02
1.2.7 Tetraciklinas ELISA metodu MI12LA 17,96
1.2.8 Išvaizdos, konsistencijos, spalvos, kvapo nustatymas piene ir pieno produktuose, jų prieduose MI24LA 0,58
1.2.9 Klampumo nustatymas pieno produktuose skaliniu viskozimetru DI23LA 0,58
1.2.10 Laktozės nustatymas sausuose pieno produktuose (vnt.) DI13LA 9,77
1.2.11 Netirpumo indekso nustatymas sausuose pieno produktuose MI09LA 0,97
1.2.12 Nitratų kiekio nustatymas sausuose pieno produktuose (vnt.) DI31LA 3,87
1.2.13 Peroksidazės nustatymas piene ir pieno produktuose (rutininis metodas) MI06LA; DI16LA 0,64
1.2.14 Riebalų, baltymų, laktozės, sausų medžiagų, tankio, užšalimo temperatūros nustatymas piene, grietinėlėje, išrūgose, pasukose, raugintuose pieno gėrimuose infraraudonųjų spindulių vidurinės srities matuokliais LST ISO 9622 0,66
1.2.15 Sausosios neriebalinės medžiagos kiekio nustatymas svieste  (rutininis metodas) MI07LA 1,89
1.2.16 Sausų medžiagų, drėgmės kiekio nustatymas skystuose, kietuose pieno produktuose, jų prieduose (instrumentiniai metodas –refraktometrinis ) MI60LA; DI14LA 1,25
1.2.17 Skonio įvertinimas (pienas, pieno produktai,  jų priedai) MI24LA 1,48
1.2.18 Spalvos nustatymas analizatoriumi (vnt.) MI37LA 2,79
1.2.19 Šarminės fosfatazės nustatymas piene ir pieno produktuose  (rutininis metodas) MI06LA; DI16LA 1,03
1.2.20 Švarumo nustatymas piene, sausuose pieno produktuose MI08LA 1,29
1.2.21 Tankio nustatymas (pieno, skystų pieno produktų, skystų jų priedų – areometrinis metodas) MI05LA 0,40
1.2.22 Temperatūros nustatymas (produkto, aplinkos) MI04LA 0,29
1.2.23 Termostabilumo įverinimas (pienas, grietinėlė) MI25LA 0,86
1.2.24 Titruojamojo rūgštingumo nustatymas piene ir pieno produktuose MI03LA 0,44
1.2.25 Somatinių ląstelių skaičiaus nustatymas 0,27
1.3 KITOS PASLAUGOS
1.3.1 Tyrimo protokolo išrašymas anglų, rusų kalba 4,00