Eil. Nr. Atliekamo tyrimo pavadinimas Tyrimo metodo žymuo Tyrimo kaina, Eur

Be PVM

1.1. PAMATINIAI (STANDARTIZUOTI) METODAI
1.1.1 Elektros laidžio nustatymas vandenyje LST EN 27888 2,86
1.1.2 Spalvos nustatymas vandenyje LST EN ISO 7887

metodas C

7,32
1.1.3 Drumstumo nustatymas vandenyje LST EN ISO 7027,

netiriama pagal 5.4

4,42
1.1.4 Amonio  nustatymas vandenyje LST ISO 7150-1 6,51
1.1.5 Permanganato indeksas  nustatymas vandenyje LST EN ISO 8467 5,95
1.1.6 Nitritų  nustatymas vandenyje LST EN 26777 7,17
1.1.7 Nitratų  nustatymas vandenyje LST ISO 7890-3 4,92
1.1.8 pH  nustatymas vandenyje LST EN ISO 10523 1
1.1.9 Skendinčių medžiagų  nustatymas nuotekose LAND 46-2007 5,79
1.1.10 ChDS nustatymas nuotekose ISO 15705 6,81
1.1.11 BDS7  nustatymas nuotekose LAND 47-1 7,59
1.1.12 Amonio azoto nustatymas nuotekose LST ISO 7150-1 6,51
1.1.13 Bendro fosforo  nustatymas nuotekose LAND 58 7,53
1.1.14 Nitritų azoto  nustatymas nuotekose LAND 39 7,79
1.1.15 Nitratų azotas  nustatymas nuotekose LAND 65 7,79
1.1.16 Kjeldalio azotas  nustatymas nuotekose LAND 84 8,63
1.1.17 Geležies kiekis 8,50
1.1.18 Suminis kalcio ir magnio kiekis ( vandens kietumas) 6,96
1.2. INSTRUMENTINIAI, RUTININIAI METODAI
1.2.1 Kvapo  nustatymas vandenyje MI43LA 0,58
1.2.2 Skonio  nustatymas vandenyje MI43LA 7,61
1.2.3 Permanganatinės oksidacijos nustatymas nuotekose Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Vilnius. 1994, 73psl. 4,34
1.2.4 Chloro dioksido  nustatymas vandenyje DI29LA 1,74
1.2.5 Laisvo chloro  nustatymas vandenyje DI19LA 1,74
1.2.6 Rūgštingumo nustatymas gaiviuosiuose gėrimuose, limonaduose MI44LA 0,90
1.2.7 Sausų medžiagų nustatymas  gaiviuosiuose gėrimuose, limonaduose, jų prieduose refraktometriniu metodu DI14LA 1,25
1.3 KITOS PASLAUGOS
1.3.1 Tyrimo protokolo išrašymas anglų, rusų kalba 4,00

 

Eil. Nr. Atliekamo tyrimo pavadinimas Tyrimo metodo žymuo Tyrimo kaina, Eur

Be PVM

1.1. PAMATINIAI (STANDARTIZUOTI) METODAI
1.1.1 Elektros laidžio nustatymas vandenyje LST EN 27888 2,86
1.1.2 Spalvos nustatymas vandenyje LST EN ISO 7887

metodas C

7,32
1.1.3 Drumstumo nustatymas vandenyje LST EN ISO 7027,

netiriama pagal 5.4

4,42
1.1.4 Amonio  nustatymas vandenyje LST ISO 7150-1 6,51
1.1.5 Permanganato indeksas  nustatymas vandenyje LST EN ISO 8467 5,95
1.1.6 Nitritų  nustatymas vandenyje LST EN 26777 7,17
1.1.7 Nitratų  nustatymas vandenyje LST ISO 7890-3 4,92
1.1.8 pH  nustatymas vandenyje LST EN ISO 10523 1
1.1.9 Skendinčių medžiagų  nustatymas nuotekose LAND 46-2007 5,79
1.1.10 ChDS nustatymas nuotekose ISO 15705 6,81
1.1.11 BDS7  nustatymas nuotekose LAND 47-1 7,59
1.1.12 Amonio azoto nustatymas nuotekose LST ISO 7150-1 6,51
1.1.13 Bendro fosforo  nustatymas nuotekose LAND 58 7,53
1.1.14 Nitritų azoto  nustatymas nuotekose LAND 39 7,79
1.1.15 Nitratų azotas  nustatymas nuotekose LAND 65 7,79
1.1.16 Kjeldalio azotas  nustatymas nuotekose LAND 84 8,63
1.1.17 Geležies kiekis 8,50
1.1.18 Suminis kalcio ir magnio kiekis ( vandens kietumas) 6,96
1.2. INSTRUMENTINIAI, RUTININIAI METODAI
1.2.1 Kvapo  nustatymas vandenyje MI43LA 0,58
1.2.2 Skonio  nustatymas vandenyje MI43LA 7,61
1.2.3 Permanganatinės oksidacijos nustatymas nuotekose Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Vilnius. 1994, 73psl. 4,34
1.2.4 Chloro dioksido  nustatymas vandenyje DI29LA 1,74
1.2.5 Laisvo chloro  nustatymas vandenyje DI19LA 1,74
1.2.6 Rūgštingumo nustatymas gaiviuosiuose gėrimuose, limonaduose MI44LA 0,90
1.2.7 Sausų medžiagų nustatymas  gaiviuosiuose gėrimuose, limonaduose, jų prieduose refraktometriniu metodu DI14LA 1,25
1.3 KITOS PASLAUGOS
1.3.1 Tyrimo protokolo išrašymas anglų, rusų kalba 4,00