PASLAUGOS

 

LABORATORINIIAI TYRIMŲ ĮKAINIAI

 

Eil. Nr. Atliekamo tyrimo pavadinimas Tyrimo metodo žymuo Tyrimo kaina, Eur

Be PVM

1.1. MIKROBIOLOGINIAI MAISTO PRODUKTŲ TYRIMAI
1.1.1 Bendrasis mikroorganizmų skaičius LST EN ISO 4833-1:2013

LST EN ISO 4833-1:2013/A1:2022

5,60
1.1.2 Koliforminių bakterijų skaičius LST ISO 4832:2006 7,53
1.1.3 β-gliukuronidazę gaminančių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus  nustatymas LST ISO 16649-2:2002 7,21
1.1.4 Aerobinių mikroorganizmų skaičius LST EN ISO 4833-2:2013

LST EN ISO 4833:2:2013/A1:2022

5,60
1.2. MIKROBIOLOGINIAI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ TYRIMAI  
1.2.1 Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičius LST EN ISO 21528-2:2017 7,12
1.2.2 Labiausiai tikėtinas koliforminių bakterijų skaičius LST ISO 4831:2006 6,53
1.2.3 Mielių / pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas  produktuose, kurių vandens aktyvumas yra 0,95 arba mažesnis LST ISO 21527-2:2008 7,15
1.2.4 Mielių / pelėsinių grybų skaičius LST ISO 6611:2004 7,15
1.2.5 Mielių / pelėsinių grybų skaičiaus  nustatymas produktuose,  kurių vandens aktyvumas didesnis kaip 0,95 LST ISO 21527-1:2008 7,15
1.2.6 Pseudomonas spp. skaičius ISO/TS 11059:2009;

IDF/RM 225:2009

6,60
1.2.7 Bendrasis mezofilinių pieno rūgšties bakterijų skaičius LST ISO 15214:2009 7,06
1.2.8 Būdingų mikroorganizmų skaičius MI18LA 12,0
1.2.9 Mezofilinių ir termofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų nustatymas MI10LA 8,06
1.2.10 Pieno rūgšties bakterijų (homofermentinių  ir heterofermentinių laktobacilų) skaičius MI23LA 17,16
1.2.11 Pieno rūgšties bakterijų (laktokokų ir leukonostokų) skaičius MI23LA 60,52
Eil. Nr. Atliekamo tyrimo pavadinimas Tyrimo metodo žymuo Tyrimo kaina, Eur

Be PVM

1.2.12 Pieno rūgšties bakterijų (leukonostokų) aptikimas MI23LA 4,39
1.2.13 Psichrotrofinių mikroorganizmų skaičius LST ISO 6730:2005/P:2007 3,95
1.3. MIKROBIOLOGINIAI GERIAMOJO, FASUOTO IR MINERALINIO VANDENS TYRIMAI
1.3.1 Koliforminių bakterijų skaičius LST EN ISO 9308-1:2014

LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

5,86
1.3.2 Kultivuojamųjų mikroorganizmų skaičius LST EN ISO 6222:2001 4,61
1.3.3 Pseudomonas aeruginosa skaičius LST EN ISO 16266:2008 4,62
1.3.4 Sulfitus redukuojančių anaerobų (klostridijų) sporų skaičius LST EN 26461-2:2001 6,72
1.3.5 Žarninių enterokokų skaičius LST EN ISO 7899-2:2001 4,59
1.3.6 Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius LST EN ISO 9308-1:2014

LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

6,19
1.4. MIKROBIOLOGINIAI MAISTO PRODUKTŲ IR APLINKOS MĖGINIŲ TYRIMAI
1.4.1 Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas LST EN ISO 21528-1:2017 4,50
1.4.2 Labiausiai tikėtinas enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičius LST EN ISO 21528-1:2017 12,5
1.4.3 Koliforminių bakterijų aptikimas LST ISO 4831:2006 2,62
1.4.4 Bendrasis mikroorganizmų skaičius MI19LA_________________________ 2,60
1.4.5 Mielių / pelėsinių grybų skaičius 2,62
1.5 KITOS PASLAUGOS
1.5.1 Mitybos terpių veiksmingumo tyrimas LST EN ISO 11333 Kaina priklauso nuo mitybos terpės
1.5.2 Tyrimo protokolo išrašymas anglų, rusų kalba 4,00

 

 

 

 

 

PAVADINIMAS SKYRIAUS:

Fizikiniai-cheminiai geriamojo, fasuoto, mineralinio, paviršinio vandens ir nuotekų tyrimų įkainiai

PASLAUGOS

 

LABORATORINIIAI TYRIMŲ ĮKAINIAI

 

Eil. Nr. Atliekamo tyrimo pavadinimas Tyrimo metodo žymuo Tyrimo kaina, Eur

Be PVM

1.1. FIZIKINIAI-CHEMINIAI GERIAMOJO, FASUOTO IR MINERALINIO VANDENS TYRIMAI
1.1.1 Savitasis elektrinis laidis LST EN 27888:2002 2,86
1.1.2 Vandens spalva LST EN ISO 7887:2012 metodas C 7,32
1.1.3 Drumstumas LST EN ISO 7027, išskyrus 5.4 4,42
1.1.4 Amonio kiekis LST ISO 7150-1:1998 6,51
1.1.5 Permanganato indeksas LST EN ISO 8467: 2002 5,95
1.1.6 Nitrito kiekis LST EN 26777:1999 7,17
1.1.7 Nitratų kiekis LST ISO 7890-3:1998 4,92
1.1.8 pH LST EN ISO 10523:2012 1,00
1.1.9 Geležies kiekis LST ISO 6332:1995-I leidimas 8,50
1.1.10 Suminis kalcio ir magnio kiekis LST ISO 6059:1998 6,96
1.1.11 Kvapo nustatymas MI43LA 0,58
1.1.12 Skonio nustatymas MI43LA 7,61
1.1.13 Chloro dioksido nustatymas DI19LA 1,74
1.1.14 Laisvo chloro nustatymas DI19LA 1,74
1.2.  FIZIKINIAI-CHEMINIAI NUOTEKŲ IR PAVIRŠINIO VANDENS TYRIMAI
1.2.1 Suspenduotų medžiagų kiekis LST EN 872:2005 5,79
1.2.2 pH LST EN ISO 10523:2012 1,00
1.2.3 Cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) kiekis ISO 15705:2002

išskyrus 10.3 ir 11.2 p.

6,81
1.2.4 Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų

(BDSn) kiekis

LST EN ISO 5815-1:2019,

išskyrus 9.6.1p ir A priedą

7,59
1.2.5  Bendro fosforo kiekis LST EN ISO 6878:2004, 7 skyrius 7,53
1.2.6 Amonio azoto kiekis LST ISO 7150-1:1998 5,95
1.2.7 Nitrito azoto kiekis LST EN 26777:1999 7,79
1.2.8 Nitratų azoto kiekis LST ISO 7890-3:1998 7,79
1.2.9 Kjeldalio azoto kiekis MI11-1La:2022 8,63
Eil. Nr. Atliekamo tyrimo pavadinimas Tyrimo metodo žymuo Tyrimo kaina, Eur

Be PVM

1.2.10 Permanganatinė oksidacija Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Vilnius. 1994, 73ps 4,34
1.2.11 Temperatūra MI04LA 0,29
1.2.12 Tikėtinas biocheminio deguonies suvartojimas MI37LA 7,59
1.3 KITOS PASLAUGOS
1.3.1 Tyrimo protokolo išrašymas anglų, rusų kalba 4,00
1.3.2 Mėginių ėmimas ISO 5667-10:2020,

išskyrus 4.3.2 p.

LST EN ISO 707:2008

MI19LA

10 km atstumu – 8

20 km atstumu – 20

30 km atstumu – 25

40 km atstumu -30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVADINIMAS SKYRIAUS – FIZIKOCHEMINIAI  MAISTO PRODUKTŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI

PASLAUGOS

 

LABORATORINIIAI TYRIMŲ ĮKAINIAI

 

Eil. Nr. Atliekamo tyrimo pavadinimas Tyrimo metodo žymuo Tyrimo kaina,

Eur

Be PVM

1.1.  PAMATINIAI METODAI
1.1.1 Pienas ir pieno gaminiai. Azoto kiekio nustatymas. Baltymų kiekis. LST EN ISO 8968-1:2014 12,99
1.1.2 Chloridų kiekio nustatymas sūryje, sūrio produktuose LST EN ISO 5943:2006-12 6,15
1.1.3 Pasterizacijos efektyvumo nustatymas MI06LA 4,34
1.1.4 Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvūniniuose ir augaliniuose riebaluose, aliejuje LST EN ISO 3960:2017 8,52
1.1.5 Riebalų kiekio nustatymas piene ir pieno produktuose LST EN ISO 1211:2010 (pienas);

LST EN ISO 23319:2022 (sūris ir lydyto sūrio produktai);

LST EN ISO 1736:2009 (sausi pieno produktai);

LST EN ISO 2450:2009 (grietinėlė);

LST EN ISO 7208:2009 (nugriebtas pienas, išrūgos, pasukos)

11,04
1.1.6 Visuminis sausųjų medžiagų, drėgmės kiekio  nustatymas  piene ir pieno produktuose Dehidraduoto konservuoto pieno, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento 4 priedas. Patvirtintas LR žemės ūkio ministro 2008.03.14 įsakymas Nr.3D-138 (sausi pieno produktai);

LST ISO 6731:2011 (pienas);

LST EN ISO 5534:2004 (sūris ir jo produktai);

LST EN ISO 3727-1:2003 (sviestas);

LST ISO 13580:2005 (jogurtas),

LST ISO 3728:2006 (ledai);

6,52
1.1.7 Šarminės fosfatazės nustatymas piene LST ISO 3356:2009 7,53
1.1.8 Užšalimo temperatūros nustatymas piene LST EN ISO 5764:2009 3,45
Eil. Nr. Atliekamo tyrimo pavadinimas Tyrimo metodo žymuo Tyrimo kaina,

Eur

Be PVM

1.1.9 Sausosios neriebalinės medžiagos kiekio nustatymas svieste LST EN ISO 3727-2:2003 5,79
1.1.10 Druskos kiekio nustatymas svieste LST ISO 1738:2004 1,13
1.1.11 Riebalų kiekio nustatymas svieste LST EN ISO 3727-3:2003 11,04
1.2. INSTRUMENTINIAI, RUTININIAI METODAI
1.2.1 Aktyviojo rūgštingumo (pH) nustatymas piene ir pieno produktuose, maisto prieduose MI02LA:2015 1,00
1.2.2 Antibiotikų likučių:           β-laktamų, tetraciklinų, chloramfenikolio, streptomicino nustatymas MI12LA 3,74
1.2.3 Antibiotikų likučių:           β-laktamų antibiotikų likučių nustatymas piene MI12LA 2,80
1.2.4 Antibiotikų likučių:           β-laktamų grupės antibiotikų likučių nustatymas piene Delvotest T metodu MI12LA 1,47
1.2.5 Antibiotikų likučių:            β-laktamų ir tetraciklinų grupės antibiotikų likučių nustatymas MI12LA 2,80
1.2.6 Chloramfenikolio nustatymas ELISA metodu MI12-1LA 33,02
1.2.7 Tetraciklinų nustatymas ELISA metodu MI12-1LA 17,96
1.2.8 Išvaizdos, konsistencijos, spalvos, kvapo įvertinimas maisto produktuose MI24LA 0,58
1.2.9 Skonio įvertinimas maisto produktuose MI24LA 1,48
1.2.10 Klampumo matavimas DI23LA 0,58
1.2.11 Netirpumo indekso nustatymas sausuose pieno produktuose MI09LA 0,97
1.2.12 Peroksidazės nustatymas piene ir pieno produktuose MI06LA

DI16LA

0,64
Eil. Nr. Atliekamo tyrimo pavadinimas Tyrimo metodo žymuo Tyrimo kaina,

Eur

Be PVM

1.2.13 Riebalų, baltymų kiekio nustatymas žaliame piene (infraraudonųjų spindulių vidurinės srities matuokliais) LST ISO 9622:2013 0,66
1.2.14 Riebalų, baltymų, laktozės, sausų medžiagų, tankio, užšalimo temperatūros nustatymas piene, grietinėlėje, išrūgose, pasukose, raugintuose pieno gėrimuose (infraraudonųjų spindulių vidurinės srities matuokliais) MI60LA 0,66
1.2.15 Riebalų kiekio nustatymas piene ir pieno produktuose MI21LA 1,19
1.2.16 Sausų medžiagų, drėgmės kiekio nustatymas skystuose, kietuose pieno produktuose, jų prieduose (refraktometrinis metodas) MI60LA; DI14LA

DI18-2LA; DI18-4LA; DI28LA

1,25
1.2.17 Šarminės fosfatazės nustatymas piene ir pieno produktuose MI06LA

DI16LA

1,03
1.2.18 Švarumo nustatymas piene, sausuose pieno produktuose MI08LA 1,29
1.2.19 Tankio nustatymas MI05LA 0,40
1.2.20 Temperatūros nustatymas MI04LA 0,29
1.2.21 Termostabilumo įvertinimas piene, grietinėlėje MI25LA 0,86
1.2.22 Titruojamojo rūgštingumo nustatymas piene ir pieno produktuose MI03LA 0,44
1.2.23 Somatinių ląstelių skaičiaus nustatymas LST EN ISO 13366-2:2006+AC:2007 0,27
1.2.24 Darbuotojo slenkstinės kvapo ir skonio vertės įvertinimas 111,84
1.3 KITOS PASLAUGOS
1.3.1 Tyrimo protokolo išrašymas anglų, rusų kalba 4,00