LABORATORINIIAI TYRIMŲ ĮKAINIAI

 

Eil. Nr. Atliekamo tyrimo pavadinimas Tyrimo metodo žymuo Tyrimo kaina, Eur

Be PVM

1.1. MIKROBIOLOGINIAI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ TYRIMAI
1.1.1 Bendrasis bakterijų skaičiaus nustatymas LST ISO 4833-1 5,60
1.1.2 Enterobakterijų skaičiaus  nustatymas LST EN ISO 21528-2 7,12
1.1.3 Koliforminių bakterijų nustatymas labiausiai tikėtino skaičiaus metodu LST ISO 4831 6,53
1.1.4 Koliforminių bakterijų skaičiaus  nustatymas LST ISO 4832 7,53
1.1.5 Mielių / pelėsių skaičiaus  nustatymas  produktuose, kurių vandens aktyvumas yra 0,95 arba mažesnis LST ISO 21527-2 7,15
1.1.6 Mielių / pelėsių skaičiaus  nustatymas giluminiu būdu LST ISO 6611 7,15
1.1.7 Mielių / pelėsių skaičiaus  nustatymas produktuose,  kurių vandens aktyvumas didesnis kaip 0,95 LST ISO 21527-1 7,15
1.1.8 β-gliukuronidazę gaminančių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus  nustatymas LST ISO 16649-2 7,21
1.1.9 Bendrasis mezofilinių pieno rūgšties bakterijų  nustatymas LST ISO 15214 7,06
1.1.10 Būdingų mikroorganizmų nustatymas jogurtuose LST ISO 7889 12,0
1.1.11 Mezofilinių ir termofilinių aeribinių mikroorganizmų sporų nustatymas Mikrobiologinės kontrolės instrukcija pieno perdirbimo įmonėms, 4.10.p. 8,06
1.2. MIKROBIOLOGINIAI GERIAMO, FASUOTO IR MINERALINIO VANDENS TYRIMAI
1.2.1 Koliforminių bakterijų skaičiaus  nustatymas vandenyje LST EN ISO 9308-1 5,86
1.2.2 Kultivuojamųjų mikroorganizmų skaičiaus nustatymas vandenyje LST EN ISO 6222 4,61
1.2.3 P.aeruginosa skaičiaus  nustatymas vandenyje LST EN ISO 16266 4,62
1.2.4 Sulfitus redukuojančių anaerobų (klostridijų) sporų skaičiaus  nustatymas vandenyje LST EN 26461 6,72
1.2.5 Žarninių enterokokų skaičiaus  nustatymas vandenyje LST EN ISO 7899-2 4,59
1.2.6 Žarnyno lazdelių (E. coli) skaičiaus  nustatymas vandenyje LST EN ISO 9308-1 6,19
1.3. PAVIRŠIAUS MONITORINGO, ORO MĖGINIŲ   MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1.3.1 Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas MI19LA 2,62
1.3.2 Bendras bakterijų skaičiaus  nustatymas 2,60
1.3.3 Mielių / pelėsių skaičiaus  nustatymas 2,62
1.4 KITOS PASLAUGOS
1.4.1 Mitybos terpių veiksmingumo tyrimas LST EN ISO 11333  
1.4.2 Tyrimo protokolo išrašymas anglų, rusų kalba 4,00