Statybų užbaigimas – tik įvertinus vandens kokybę

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Nuo šiol Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kartu būtina pateikti ir geriamojo vandens kokybės…