Statybų užbaigimas – tik įvertinus vandens kokybę

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Nuo šiol Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kartu būtina pateikti ir geriamojo vandens kokybės…

Informacija ūkininkams, dėl geriamo vandens tyrimų UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorijoje“.

    UAB „NTL“  akredituotais tyrimų metodais siūlo atlikti geriamo  vandens mikrobiologinių ir  cheminių tyrimų paslaugą. Vieno mėginio (nitratų, amonio, koliforminių bakterijų sk., E. coli) tyrimų kaina iki  38.19 Eur be PVM. Paslauga patraukli tuo, kad: 1. Mėginius tyrimams iš pieno ūkių gali paimti apmokyti laborantai-kontrolieriai, žaliavų pirkimo skyriaus vadybininkai. 2. Atsiskaitymas už tyrimus gali…